UP

Szczegóły szkoleń - Programy, daty

Szkolenie to organizujemy w postaci szkoleń zamkniętych dla zorganizowanych grup z firm lub instytucji.

 • Kompetencje docelowe
  Co powinieneś potrafić po szkoleniu Co powinienieś potrafić po szkoleniu
 • Utworzyć dowolny dokument: CV, ulotkę, list w Ms Word
 • Pracować w sposób swobodny na długich dokumentach w Ms Word
 • Wykorzystywać elementy graficzne i prezentacyjne programu w Ms Word
 • Pracować w Ms Excel na poziomie średniozaawansowanego, autonomicznego użytkownika
 • Wyliczyć w Ms Excel i zastosować formułę, dobrać i znaleźć odpowiednią funkcję
 • Przeprowadzić na wiele sposobów analizę, raport
 • Używać Tabele Przestawne
 • Zrobić zestawienia kwartalne, miesięczne, roczne np. stanów magazynowych, sprzedaży itp.
 • Tworzyć efektowne prezentacje multimedialne w Ms PowerPoint
 • Automatyzować zmiany w prezentacjach Powerpointa
 • Tworzyć spektakularne efekty na slajdach
 • Wykorzystywać grafikę, filmy i dźwięk w prezentacjach
 • Tworzyć relacyjne systemy baz danych
 • Pobrać dowolną informację z bazy danych
Office Pro
 • Dla kogo
 • Szkolenie od podstaw
 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które mają pracować lub już pracują w Ms Word, Ms Excel, Ms PowerPoint, Ms Access i chcą opanować profesjonalne metody wykorzystania funkcji tych programów.
 • Dla każdego, kto w pracy ma kontakt z Ms Excel, Ms Word, Ms PowerPoint i Ms Access
 • Szkolenia powiązane
 • Excel techniki zaawansowane
 • Access poziom 2
 • VBA dla Ms Excel
 • Wyczerpujące materiały pomocnicze
 • W trakcie szkolenia otrzymasz wyczerpujące materiały pomocnicze, które pozwolą Ci na odtworzenie i przerobienie przykładów i zagadnień realizowanych na zajęciach.
 • podręcznik E-book z zakresu szkolenia
 • Zestaw ćwiczeń wykonananych na zajęciach

Kurs Pakiet Windows Word Excel Powerpoint Access
Czas trwania - 56 godzin lekcyjnychKonspekt programu szkolenia

Kurs Word

Formatowanie tekstu na poziomie czcionki i akapitu Konspekt programu szkolenia
Formatowanie czcionki
Formatowanie akapitu
Dodawanie obramowania i cieniowania do akapitu
Zmienianie wielkości liter
Tworzenie kolumn
Tworzenie list wypunktowanych i numerowanych
Rozmieszczanie tekstu na stronie przy pomocy tabulatorów
Uatrakcyjnianie dokumentów za pomocą inicjałów i grafiki
Operacje i ustawienia globalne dokumentu
Rozmiar i orientacja strony
Ustawienia marginesów
Podział dokumentu na podokna
Kopiowanie i przenoszenie tekstu w obrębie jednego i wielu dokumentów
Wstawianie tekstu z innych źródeł
Dzielenie dokumentu na strony
Numerowanie stron i wstawianie tekstu w nagłówku i stopce dokumentu
Widok -polecenia umożliwiające różne sposoby oglądania dokumentu
Wersja Robocza (Normalny)
Układ Wydruku (Układ Strony)
Konspekt
Układ Sieci Web
Pełny ekran
Powiększanie
Tabela - zastosowania, konwersje, import
Wstawianie i rysowanie tabel
Scalanie, dzielenie komórek tabeli
Formatowanie tabeli
Dodawanie, usuwanie, wyrównywanie wierszy i kolumn
Formatowanie tekstu w tabeli
Zmienianie szerokości kolumn i wierszy
Automatyczne formatowanie tabeli
Konwersja tekstu na tabelę i odwrotnie, tabeli na tekst
Średnio zaawansowane operacje w Word
Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu i znaków niedrukowalnych
Praca z grafiką
Wprowadzenie do korespondencji seryjnej
Tworzenie kopert i etykiet na koperty
Wstawianie plików
Wstawianie przypisów, symboli, daty, godziny
Narzędzia językowe programu
Praca z dokumentami w różnych wersjach językowych
Poprawa pisowni w dokumencie
Wyszukiwanie synonimów
Automatyczne lub ręczne dzielenie wyrazów w tekście
Usuwanie łączników
Dodawanie elementów Autokorekty i Autotekstu.

Kurs Excel

Operacje na obiektach Ms ExcelKonspekt programu szkolenia
Poprawne wpisywanie tekstów, liczb, daty i czasu
Praca z paskiem formuły - poprawianie błędów, rozpoznawanie rzeczywistej zawartości komórki
Swobodne poruszanie się po arkuszach - klawisze nawigacyjne obszarów
Przydatne skróty, korzystanie z opcji Przejdź do, przechodzenie miedzy arkuszami, korzystanie z nazw obszarów, blokowanie wierszy i kolumn
Tworzenie serii danych - rosnących, malejących i stałych, serie liczbowe, serie napisów, dat i czasu
Operacje - zaznaczanie, kopiowanie, przenoszenie, wstawianie, kasowanie, ukrywanie, czyszczenie zawartości lub formatu
Manipulacja arkuszami - dodawanie i usuwanie arkuszy, decydowanie o domyślnej liczbie arkuszy w pliku, przesuwanie i kopiowanie arkuszy pomiędzy plikami
Wyszukiwanie i zamiana danych
Obliczenia - wykorzystanie funkcji i tworzenie formuł
Metody pracy w MS Excel (adresowanie względne i bezwzględne)
Wprowadzenie i przykładowe zastosowanie funkcji:
logicznych
matematycznych
statystycznych
daty i godziny
Formatowanie Tabel - tworzenie atrakcyjnie sformatowanych zbiorów danych
Przygotowanie zestawień, ustawienia danych do tabeli
Formatowanie wybranego fragmentu lub stylu czcionki
Formatowanie wyrównania - ustawienie zawartości komórki, zawijanie napisów, scalenie i dopasowywanie do rozmiaru komórki, kierunek napisu
Formatowanie obramowania - atrybuty linii wewnętrznych i zewnętrznych
Formatowanie wypełnienia - rodzaje wypełnień
Formaty liczbowe, daty oraz czasu
Podstawowe formatowanie warunkowe
Bezpieczeństwo pracy w MS Excel
Blokowanie dostępu do pliku za pomocą haseł
Blokowanie zawartości pojedynczego arkusza
Sprawdzanie poprawności danych
Analiza danych, bazy danych - praca z dużą ilością danych - Tabele Przestawne
Filtrowanie danych
Sortowanie danych
Dodawanie sum częściowych
Tworzenie tabeli przestawnej i automatyczne aktualizowanie danych
Wykresy - wizualizacja wyników w najczytelniejszy ze sposobów
Przygotowanie danych do wykresu, rozmieszczenie danych na arkuszu
Określanie zakresu danych źródłowych - manipulacja seriami danych
Tworzenie wykresu za pomocą kreatora - kolejne kroki kreatora wykresów
Opcje wykresu - dodawanie tytułów, siatki, etykiet, ustawienia legendy i osi
Formatowanie elementów wykresu - rozpoznawanie i zaznaczanie wybranych elementów wykresu, okno formatowania
Zaawansowane opcje formatowania
Efekty wykresów trójwymiarowych
Drukowanie wielostronicowych tabel
Ustawienia wydruku - ustawienia marginesów, nagłówka i stopki, dopasowanie
wydruku do pożądanej liczby kartek, skalowanie, wyrównanie na stronie
Drukowanie obszarów rozłącznych - wykorzystanie struktury arkusza, ukrywanie wierszy i kolumn
Drukowanie wybranych fragmentów - drukowanie zaznaczenia
Drukowanie zestawień wielostronicowych - podział na strony, numerowanie stron, określenie kolejności
Drukowanie wykresów
Praca z podglądem - dopasowywanie ustawień na podstawie podglądu wydruku
Praca z polami - definiowanie danych wyświetlanych w obszarach nagłówka i stopki
Wydruk długich tabel, powtarzanie wierszy lub kolumn nagłówkowych na wszystkich stronach wydruku

Kurs Powerpoint

Zasady tworzenia prezentacji multimedialnychKonspekt programu szkolenia
Prezentacje pod różne urządzenia wyjściowe
Prezentacje pod www
Układy Slajdów i ich style
Formatowanie tekstu Slajdów
Wypunktowania
Formatowanie tła, efektów wypełnienia Slajdów
Tworzenie i wykorzystanie istniejących schematów i projektów, tworzenie własnych projektów
Tworzenie i wykorzystanie niestandardowych pól tekstowych i innych obiektów graficznych
Wykorzystanie narzędzi do rysowania w prezentacjach Power Point
Tworzenie i precyzyjne rozmieszczanie obiektów rysunkowych
Umieszczanie tekstu w obiektach rysunkowych
Umieszczanie tekstu w autokształtach
Tworzenie wykresów w PowerPoint
Tworzenie tabel
Tworzenie schematów organizacyjnych i grafiki SmartArt
Wstawianie obiektów utworzonych w innych programach
Wstawianie wykresów Excela
Wstawianie tabel Worda i Excela
Wstawianie klipów multimedialnych
Dodawanie dźwięków
Wstawianie rysunków bitmapowych i wektorowych
Zarządzanie slajdami za pomocą odpowiednich widoków
Dokumentowanie slajdów
Numerowanie
Zaawansowane możliwości Ms PowerPoint
Tworzenie animacji tekstu na slajdach
Animowanie serii wykresu
Przyciski Akcji i ich wykorzystanie
Niestandardowe przejścia między slajdami
Ustawianie tempa przechodzenia między slajdami i ewentualna pętla
Tworzenie i modyfikowanie wzorców slajdu
Tworzenie hiperłączy
Zasady tworzenia hiperłączy do stron, lub serwisów WWW
Zasady tworzenia hiperłączy do dokumentów pakietu Office
Osadzanie obiektów z innych programów z wykorzystaniem techniki OLE
Wykorzystanie elementów znalezionych w zasobach WWW
Niestandardowe metody tworzenia prezentacji
Tworzenie prezentacji w formacie HTML
Tworzenie prezentacji, które mogą być oglądane przez osoby, które nie posiadają Ms PowerPoint
Tworzenie prezentacji przenośnych
Metody konwersji prezentacji PowerPoint na prezentacje Adobe Flash
Przegląd innych programów do tworzenia prezentacji multimedialnych i porównanie z Ms PowerPoint

Kurs Access Poziom 1

Praca na istniejących bazach danychKonspekt programu szkolenia
Dodawanie rekordów do bazy danych
Zaznaczanie rekordów
Dostosowanie tabel (szerokość kolumn i wysokość wierszy), blokowanie i ukrywanie kolumn
Kopiowanie, usuwanie i przenoszenie danych
Posługiwanie się formularzami podstawowymi i podrzędnymi do wprowadzania danych
Wyszukiwanie rekordów, filtrowanie, sortowanie
Tworzenie etykiet adresowych i korespondencja seryjna MS Word/
Obiekty baz danych: prezentacja i zasady projektowania relacyjnych baz danych
Tabele - Tworzenie systemu
Tworzenie tabel za pomocą kreatora tabel
Projektowanie nowych tabel
Rola klucza podstawowego
Łączenie i importowanie danych
Eksportowanie danych do MS Excel
Tworzenie relacji między tabelami
Kwerendy - Pobieranie danych z bazy
Tworzenie kwerend za pomocą kreatora kwerend
Sortowanie i ukrywanie pól w kwerendach
Tworzenie kwerend w oparciu o tabele powiązane relacyjnie
Obliczenia w kwerendach :sumowanie, średnia itd.
Tworzenie kwerend parametrycznych i krzyżowych
Formularze - Tworzenie profesjonalnych interfaceów
Tworzenie formularzy za pomocą kreatora formularzy
Widok projektu formularzy
Dodawanie etykiet, zmiana wielkości tekstu, kolorów,
Formanty : związana ramka obiektu, pole wyboru, linie, przyciski poleceń, pole kombi
Dopasowywanie ramek obiektów
Siatka , a precyzja tworzenia formularzy
Wyrównywanie formantów
Tworzenie 2 współpracujących ze sobą formularzy
Tworzenie formularza z podformularzem
Wiązanie pól tekstowych z wyrażeniami
Zabezpieczanie danych dzięki formantom
Właściwości formantów
Raporty - Drukowanie informacji
Autoraporty i kreator raportów
Przeglądanie i projektowanie raportów
Modyfikacje raportów
Do druku HTML
 

Informacje

Artykuły

 
Valid   Icons from Glyphicons Free, licensed under CC BY 3.0Powrót do góry