UP

Szczegóły szkoleń - Programy, daty

Programista PHP SQL

Programista PHP SQL
Godziny szkolenia
Godziny:
Razem: 85 (45 godz. - 5 sesji on-line z trenerem )+ 30 godz. e learning asynchroniczny
9:00 - 15:00
Daty szkolenia
Termin:
23.09 do 27.09
Adres
Adres:
ELEARNING szkolenie online na żywo z trenerem i dostęp do ćwiczeń i wykładów na platformie
6290
6500
Cena dla osób indywidualnych (+23% dla firm i instytucji)
Rezerwacja miejsca

Programista PHP SQL

Programista PHP SQL
Godziny szkolenia
Godziny:
Razem: 85 (45 godz. - 5 sesji on-line z trenerem )+ 30 godz. e learning asynchroniczny
9:00 - 15:00
Daty szkolenia
Termin:
15.03, 22.03, 29.03, 05.04, 12.04
Adres
Adres:
ELEARNING szkolenie online na żywo z trenerem i dostęp do ćwiczeń i wykładów na platformie
6500
Cena dla osób indywidualnych (+23% dla firm i instytucji)
Rezerwacja miejsca

SZKOLENIE MOŻE BYĆ SFINANSOWANE PRZEZ Krajowy Fundusz Szkoleniowy
lub Urząd Pracy
jeżeli przysługuje Ci, któraś z tych form finansowania

 • Kompetencje docelowe
  Co powinieneś potrafić po szkoleniu Co powinienieś potrafić po szkoleniu
 • Dla osób z dobrą znajomością HTML CSS
 • Dla osób, które chcą pracować, jako back-end developer
 • Dla osób, które chcą pracować w zawodzie programisty, projektanta stron www
Php backend
 • Dla kogo
 • Dla osób z dobrą znajomością HTML CSS
 • Dla osób, które chcą pracować, jako back-end developer
 • Dla osób, które chcą pracować w zawodzie programisty, projektanta stron www
 • Szkolenia powiązane
 • JavaScript jQuery
 • Python
 • Wyczerpujące materiały pomocnicze
 • W trakcie szkolenia otrzymasz wyczerpujące materiały pomocnicze, które pozwolą Ci na odtworzenie i przerobienie przykładów i zagadnień realizowanych na zajęciach.
 • E-book HTML
 • E-book CSS
 • E-book JavaScript
 • Manual PHP
 • Zestaw ćwiczeń wykonananych na zajęciach lub systemów

Kurs PProgramista PHP SQLKonspekt programu szkolenia

Kurs programowanie PHP

Instalacja serwera Apache i bazy danych MySql pod WindowsKonspekt programu szkolenia
Metody wstawiania kodu PHP
Praca ze zmiennymi - zasięg (scope) zmiennych, klasy i instancje klas
Deklarowanie zmiennych
Przypisywanie wartości do zmiennych
Zmienne tablicowe
Klasy i obiekty
Zasięg zmiennych - Scoping
Tablice superglobalne $_GET, $_POST, $_REQUEST, $_COOKIE, S_SESSION, $_SERVER
Bezpieczne wykorzystanie tablic
Iteracje po tablicach
Pętle
Funkcje użytkownika
Typy funkcji w PHP
Funkcje z operatorem SPLAT
Funkcje ze zmienną ilością argumentów i argumentami opcjonalnymi
Operacje na zmiennych i na stałych
Operatory
Operatory matematyczne
Operatory przypisania
Operatory porównania
Operator kontroli błędów
Operatory inkrementacji i dekrementacji
Operatory logiczne
Operator ciągu
Instrukcje i pętle
if
elseif
else
pętla for
while
do...while
include, require, readfile
Tablice i sięganie do tablic
Tablice jednowymiarowe
Tablice wielowymiarowe
Tablice asocjacyjne
Przenoszenie zmiennych w obrębie serwisu www $_GET, $_POST, $_REQUEST, $_COOKIE, S_SESSION
Przenoszenie w polach hidden
Przenoszenie zmiennych w adresie url
Tablice SESSION i COOKIE
Wykorzystanie zmiennych sesyjnych
Wykorzystanie cookies
Kontrola błędów za pomocą funkcji php
Funkcje wbudowane w PHP - filtrujące, walidujące
Funkcje czyszczące dla ciągów znaków
Funkcje daty
Funkcje tablic
Funkcje dla tekstów
Inne funkcje
Współpraca z bazami danych
MySql- krótki kurs tworzenia relacyjnych baz danych
Narzędzia wspomagające zarządzanie bazami danych - PhpMyAdmin
Pobieranie danych z bazy za pomocą zapytań sql z wykorzystaniem zmiennych w zapytaniach
Dodawanie danych do bazy za pomocą formularzy
Usuwanie rekordów z bazy
Uaktualnianie danych
Tworzenie "CMS" - prostych systemów zarządzania treścią
PHP - Programowanie obiektowe - Klasy, Klasy Abstrakcyjne, Interfejsy, Traits, przestrzenie nazw
Klasy
Konstruktory
Metody
Właściwości
PHP - Tworzenie bezpiecznych aplikacji z zabezpieczeniami przed atakami SQL Injection i XSS
Bezpieczna praca z Bazami Danych (problem SQL Injection)
Ataki XSS
Projektowanie serwisów www zgodnie z MVC (Model View Controler)
Operacje na bazach danych
Tworzenie baz danych
Usuwanie bazy danych
Zmiana nazwy bazy danych
Create Table - Tworzenie tabel i relacji między nimi
Rola klucza podstawowego
Indeksowanie
Wymuszanie więzów integralności
Operacje na rekordach za pomocą SQL
INSERT - wstawianie
UPDATE - uaktualnianie
DELETE - usuwanie
SELECT - wyszukiwanie
ORDER BY - sortowanie rosnąco i malejąco
AND OR
IN
BETWEEN ... AND
JOIN ON/div>
Tworzenie Aliasów
Obliczenia i aliasy
Funkcje wbudowane SQl
Daty i czasu
Funkcje matematyczne i statystyczne
Funkcje tekstowe
Inne funkcje
Warsztaty PHP - tworzenie dynamicznego rozbudowanego systemu www
Projekt Bazy Danych
Oprogramowanie systemu w PHP
 
 
Valid   Icons from Glyphicons Free, licensed under CC BY 3.0Powrót do góry