UP

Szczegóły szkoleń - Programy, daty

Pakiet Programista Front-End Developer

Pakiet Programista Front-End Developer
Godziny szkolenia
Godziny:
Razem 130 godzin
90 godzin na żywo 10 spotkań on-line z trenerem + 40 godzin (e learningu asynchroniczny)
9:00 - 16:00
Daty szkolenia
Termin:
01.07 do 05.07, 08.07 do 12.07
Adres
Adres:
ELEARNING szkolenie online na żywo z trenerem i dostęp do ćwiczeń i wykładów na platformie
7950
Cena dla osób indywidualnych (+23% dla firm i instytucji)
Rezerwacja miejsca

Pakiet Programista Front-End Developer

Pakiet Programista Front-End Developer
Godziny szkolenia
Godziny:
Razem 130 godzin
90 godzin na żywo 10 spotkań on-line z trenerem + 40 godzin (e learningu asynchroniczny)
9:00 - 15:00
Daty szkolenia
Termin:
06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09
Adres
Adres:
ELEARNING szkolenie online na żywo z trenerem i dostęp do ćwiczeń i wykładów na platformie
7950
Cena dla osób indywidualnych (+23% dla firm i instytucji)
Rezerwacja miejsca

SZKOLENIE MOŻE BYĆ SFINANSOWANE PRZEZ Krajowy Fundusz Szkoleniowy
lub Urząd Pracy
jeżeli przysługuje Ci, któraś z tych form finansowania

 • Kompetencje docelowe
  Co powinieneś potrafić po szkoleniu Co powinienieś potrafić po szkoleniu
 • Programować w JavaScript i jQuery
 • Modyfikować, aktualizować lub utworzyć od podstaw firmową stronę www
 • Tworzyć strony profesjonalne strony www w pełni zgodne ze wszystkimi normami World Wide Web Consortium
 • Wykorzystywać do tworzenia stron systemy CMS typu WordPress i potrafić dostosowywać jego wygląd i tworzyć animacje i efekty
 • Stworzyć dowolną, responsywną stronę, która dopasowuje się do urządzenia
 • Tworzyć na stronie www efekty animacji i przejść
Pakiet programista Front end
 • Dla kogo
 • Dla osób, które chcą pracować w zawodzie programisty, projektanta stron www, webmastera
 • Dla osób z biegłą znajomością obsługi komputera (edytor tekstu, praca z plikami, poruszanie się w internecie, instalowanie programów, terminy takie jak: serwer, domena)
 • Dla osób, których pasją są nowe technologie, lubią pracę z komputerem i wiążą swoją przyszłość z tworzeniem stron www
 • Dla osób bardzo cierpliwych i pracowitych
 • Pomocna jest znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Szkolenia powiązane
 • PHP
 • Python
 • Photoshop
 • Wyczerpujące materiały pomocnicze
 • W trakcie szkolenia otrzymasz wyczerpujące materiały pomocnicze, które pozwolą Ci na odtworzenie i przerobienie przykładów i zagadnień realizowanych na zajęciach.
 • E-book HTML
 • E-book CSS
 • E-book JavaScript
 • Manual PHP
 • Zestaw ćwiczeń wykonananych na zajęciach lub systemów

Kurs Projektowanie stron WWW - Programista Front-End Developer

Konspekt programu szkolenia

Kurs HTML ( HTML 5, XHTML 1.1), Style CSS (level 2 i 3), RWD, WordPress, Bootstrap

1. HTML ( HTML 5)Konspekt programu szkolenia
Teoretyczne wprowadzenie do technologii tworzenia stron www
IDE - profesjonalne edytory
Organizacje normalizujące kodowanie stron www
Struktura dokumentu HTML
Sekcja HEAD
Znaczniki META, TITLE, a indeksacja stron www, łącza do zewnętrznych plików np. *.js i *.css
Sekcja BODY
Ustalanie szerokości strony
Nagłówki
Tabela
Wydzielanie bloków tekstu
Ramki - Frames
Praca z tekstem, elementami graficznymi i tworzenie hiperłączy
Tekst akapitowy
Listy
Linia
Podział wiersza
Formatowanie tekstu - archaicznymi metodami HTML
Osadzanie rysunków
Osadzanie animacji FLASH
Hiperłącza: do innych witryn, do innych stron, do dowolnego miejsca na stronie, wywołujące klienta poczty
Style logiczne HTML
Znaki niestandardowe
Nowe elementy semantyczne nav, header, footer, article, and section
Nowe elementy multimedia video, audio
Nowe elementy grafiki svg, canva
Nowe elementy HTML5 API (Application Programming Interfaces)
Tabele
Wstawianie tabel: rozmiary tabel, definiowanie szerokości i wysokości komórek
Zagnieżdżanie tabel w komórkach innej tabeli
Scalanie kolumn, lub wierszy tabeli
Archaiczne metody formatowania tabel i elementów osadzonych w komórkach
Formularze (zasady komunikacji z odwiedzającymi witrynę)
Pola tekstowe, pola memo, przyciski radio i checkbox, listy rozwijane, guziki
2. Cascading Style Sheets - CSS (2.0, 3.0)
Nowoczesne metody osadzania stylów na stronach WWW
Zewnętrzny arkusz
Sekcja HEAD
Bezpośrednio w znaczniku
Style dla sekcji BODY
Osadzanie rysunków w osiach x lub y strony jako tła
Zmiana kolorów pasków przewijania, strzałek okienka
Metody określania marginesów
Style dla Tekstu
Nagłówki, tekst akapitowy
Określanie rodzaju i rodziny czcionek, tła, rozstrzelenie, kolor, wyrównanie i odstępy między wierszami, wcięcia i wysunięcia, metody obramowania, zmiana "kierunku" tekstu, zmiana kształtu kursora, grafika jako tło, odstępy między słowami, wierszami, marginesy, marginesy wewnętrzne
Style dla hiperłączy
Tworzenie dynamicznych linków reagujących na ruch myszy
Likwidowanie domyślnych atrybutów HTML - resetowanie marginesów, pogrubień, wielkości
Style dla List
Style dla Formularzy
Style dla Tabel
Formatowanie stylami innych elementów HTML
Likwidowanie domyślnych atrybutów HTML
Rysunki
Ramki
Selektory stylów: klasy, id, dziedziczenie
Tworzenie klas dla znaczników HTML
Podstawy dziedziczenia wyglądu w CSS
Dziedziczenie wyglądu w obrębie pojedynczego znacznika HTML
Tworzenie klas, które mogą być użyte do dowolnego znacznika HTML
Rola znaczników DIV i SPAN dla bloków tekstu i innych elementów HTML
Rozmieszczanie elementów na stronie (Flex, position, float)
Bloki tekstu i grafiki
Elementy pływające
Pozycjonowanie względne
Pozycjonowanie bezwzględne
Pozycjonowanie statyczne
Flex
Style CSS 3 - Selektory
Zaawansowane metody dziedziczenia w CSS3
Tworzenie menu rozwijanych
Klasy
Pseudoklasy
Atrybuty
Formuły w selektorach
Elementy parzyste, nieparzyste
Metody tworzenia Responsive Web Design - dopasownie stron do urządzenia
Media queries
Style zewnętrzne
Pozycjonowanie strony w wyszukiwarkach
Tworzenie systemu linków do pozycjonowanej strony
Znaczniki HTML i ich wpływ na pozycję w wyszukiwarkach
Przygotowanie odpowiedniej treści
Mikrodane
Style CSS 3 - wygląd bloków i tekstu
Obramowanie za pomocą grafiki
Dopasowanie tła do wielkości bloku
Tła gradientowe
Tła z kilku obrazków
Efekty dla tekstu i bloków (cień, zaokrąglanie narożników, zawijanie tekstu)
Czcionki - zastosowanie dowolnej czcionki na stronie www
Przekształcenia 2D
Przekształcenia 3D
Przejścia (Transitions)
Animacje za pomocą CSS 3
Stosowanie różnych modeli kolorów
Publikowanie stron WWW na serwerach
Dobór firmy hostingowej
Zasady rejestracji domen
Dobór programu do FTP
Publikacja stron w internecie
3. Bootstrap
Nawigacja
Grid, paginacja, spinery
Formularze
Tekst
JavaScript w Bootstrap
Carousel
4. Wordpress
Instalacja i konfiguracja
Wprowadzenie do PhpMyadmin
Praca z themes
Zastosowanie i modyfikacja wyglądu za pomocą html, css, javascript w WordPress
Praca z bazą danych

JavaScript jQuery

1. JavaScript
Metody wprowadzania danych za pomocą JavaScriptu ECMAScript 6Konspekt programu szkolenia
innerHTML, textContent
document.write()
window.alert()
konsola
Kontrola błędów za pomocą konsoli
Zmienne i typy zmiennych
Deklarowanie zmiennych
Przypisywanie wartości do zmiennych
Zmienne tablicowe
Zmienne obiektowe
Zasięg zmiennych - Scoping
Funkcje użytkownika
Typy funkcji w Javascript
Closures
Funkcje strzałkowe
Operatory matematyczne, na ciągach znaków, porównania, logiczne
Wbudowane, wybrane funkcje w JavaScript dla obiektów natywnych
funkcje String
funkcje dla Math
funkcje dla obiektu Date
funkcje dla Arrays
funkcje dla Math
Zdarzenia JavaScript
Tworzenie tablic wielowyniarowych w Javascript
Obiekty użytkownika w Javascript
Klasy w Javascript - dziedziczenie, tworzenie instancji
Document Object Model w JS
Tworzenie, usuwanie, praca z elementami DOM
Pętle, iteracje
JSON - wymiana danych z PHP
Ajax
Cookies
2. jQuery
Selektory - odwołania do DOM
Filtrowanie
Przeglądanie DOM i manipulowanie- DOM Tree Traversal
Getting Setting
Manipulowanie Atrybutami
Zdarzenia w jQuery
jQuery Efekty i animacje

Less - Preprocesory

Repozytoria - GIT, Mercurial

Wprowadzenie do frameworków JavaScript

Do druku HTML
 

Informacje

Artykuły

 
Valid   Icons from Glyphicons Free, licensed under CC BY 3.0Powrót do góry