UP

Szczegóły szkoleń - Programy, daty

Office - Word, Excel

Office - Word, Excel
Godziny szkolenia
Godziny:
19 (3 dni)
09:00-14:00
Daty szkolenia
Termin:
25.06 do 26.06
Adres
Adres:
ELEARNING szkolenie online na żywo z trenerem i dostęp do ćwiczeń i wykładów na platformie
1390
Cena dla osób indywidualnych (+23% dla firm i instytucji)
Rezerwacja miejsca

Office - Word, Excel

Office - Word, Excel
Godziny szkolenia
Godziny:
19 (2 dni)
09:00-16:00
Daty szkolenia
Termin:
02.07 do 03.07
Adres
Adres:
Sale szkoleniowe w centrum Krakowa
1590
Cena dla osób indywidualnych (+23% dla firm i instytucji)
Rezerwacja miejsca

Office - Word, Excel

Office - Word, Excel
Godziny szkolenia
Godziny:
19 (2 dni)
10:00-17:00
Daty szkolenia
Termin:
27.05 do 28.05
Adres
Adres:
Aleje Jerozolimskie 49, Warszawa
1590
Cena dla osób indywidualnych (+23% dla firm i instytucji)
Rezerwacja miejsca

 • Kompetencje docelowe
  Co powinieneś potrafić po szkoleniu Co powinienieś potrafić po szkoleniu
 • Utworzyć dowolny dokument: CV, ulotkę, list w Ms Word
 • Pracować w sposób swobodny na długich dokumentach w Ms Word
 • Wykorzystywać elementy graficzne i prezentacyjne programu w Ms Word
 • Pracować w Ms Excel na poziomie średniozaawansowanego, autonomicznego użytkownika
 • Wyliczyć i zastosować formułę, dobrać i znaleźć odpowiednią funkcję z wykorzystaniem adresowania względnego i bezwzględnego
 • Przeprowadzić na wiele sposobów analizę np. podsumować sprzedaże wg. miast, wg. kategorii towarowych, wg. sprzedawców
 • Używać Tabele Przestawne
 • Zrobić zestawienia kwartalne, miesięczne, roczne np. stanów magazynowych, sprzedaży itp.
 • Dla kogo
 • Szkolenie od podstaw
 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które mają pracować lub już pracują w Ms Word i Ms Excel i chcą opanować profesjonalne metody wykorzystania funkcji tych programów.
 • Idealne szkolenie dla "samouków" ponieważ pozwala na znakomite usystematyzowanie wiedzy
 • Dla każdego, kto w pracy ma kontakt z Ms Excel i Ms Word
 • Szkolenia powiązane
 • Access
 • Excel techniki zaawansowane
 • VBA dla Ms Excel
 • Elearning
 • Po szkoleniu otrzymasz 6 miesięcy dostępu do naszej platformy elearningowej strefanauki.pl z zakresu szkolenia

Kurs Pakiet Windows Word ExcelKonspekt programu szkolenia

Kurs Word

Formatowanie tekstu na poziomie czcionki i akapitu Konspekt programu szkolenia
Formatowanie czcionki
Formatowanie akapitu
Dodawanie obramowania i cieniowania do akapitu
Zmienianie wielkości liter
Tworzenie kolumn
Tworzenie list wypunktowanych i numerowanych
Rozmieszczanie tekstu na stronie przy pomocy tabulatorów
Uatrakcyjnianie dokumentów za pomocą inicjałów i grafiki
Operacje i ustawienia globalne dokumentu
Rozmiar i orientacja strony
Ustawienia marginesów
Podział dokumentu na podokna
Kopiowanie i przenoszenie tekstu w obrębie jednego i wielu dokumentów
Wstawianie tekstu z innych źródeł
Dzielenie dokumentu na strony
Numerowanie stron i wstawianie tekstu w nagłówku i stopce dokumentu
Widok -polecenia umożliwiające różne sposoby oglądania dokumentu
Wersja Robocza (Normalny)
Układ Wydruku (Układ Strony)
Konspekt
Układ Sieci Web
Pełny ekran
Powiększanie
Tabela - zastosowania, konwersje, import
Wstawianie i rysowanie tabel
Scalanie, dzielenie komórek tabeli
Formatowanie tabeli
Dodawanie, usuwanie, wyrównywanie wierszy i kolumn
Formatowanie tekstu w tabeli
Zmienianie szerokości kolumn i wierszy
Automatyczne formatowanie tabeli
Konwersja tekstu na tabelę i odwrotnie, tabeli na tekst
Średnio zaawansowane operacje w Word
Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu i znaków niedrukowalnych
Praca z grafiką
Wprowadzenie do korespondencji seryjnej
Tworzenie kopert i etykiet na koperty
Wstawianie plików
Wstawianie przypisów, symboli, daty, godziny
Narzędzia językowe programu
Praca z dokumentami w różnych wersjach językowych
Poprawa pisowni w dokumencie
Wyszukiwanie synonimów
Automatyczne lub ręczne dzielenie wyrazów w tekście
Usuwanie łączników
Dodawanie elementów Autokorekty i Autotekstu.

Kurs Excel

Operacje na obiektach Ms ExcelKonspekt programu szkolenia
Poprawne wpisywanie tekstów, liczb, daty i czasu
Praca z paskiem formuły - poprawianie błędów, rozpoznawanie rzeczywistej zawartości komórki
Swobodne poruszanie się po arkuszach - klawisze nawigacyjne obszarów
Przydatne skróty, korzystanie z opcji Przejdź do, przechodzenie miedzy arkuszami, korzystanie z nazw obszarów, blokowanie wierszy i kolumn
Tworzenie serii danych - rosnących, malejących i stałych, serie liczbowe, serie napisów, dat i czasu
Operacje - zaznaczanie, kopiowanie, przenoszenie, wstawianie, kasowanie, ukrywanie, czyszczenie zawartości lub formatu
Manipulacja arkuszami - dodawanie i usuwanie arkuszy, decydowanie o domyślnej liczbie arkuszy w pliku, przesuwanie i kopiowanie arkuszy pomiędzy plikami
Wyszukiwanie i zamiana danych
Obliczenia - wykorzystanie funkcji i tworzenie formuł
Metody pracy w MS Excel (adresowanie względne i bezwzględne)
Wprowadzenie i przykładowe zastosowanie funkcji:
logicznych
matematycznych
statystycznych
daty i godziny
Formatowanie Tabel - tworzenie atrakcyjnie sformatowanych zbiorów danych
Przygotowanie zestawień, ustawienia danych do tabeli
Formatowanie wybranego fragmentu lub stylu czcionki
Formatowanie wyrównania - ustawienie zawartości komórki, zawijanie napisów, scalenie i dopasowywanie do rozmiaru komórki, kierunek napisu
Formatowanie obramowania - atrybuty linii wewnętrznych i zewnętrznych
Formatowanie wypełnienia - rodzaje wypełnień
Formaty liczbowe, daty oraz czasu
Podstawowe formatowanie warunkowe
Bezpieczeństwo pracy w MS Excel
Blokowanie dostępu do pliku za pomocą haseł
Blokowanie zawartości pojedynczego arkusza
Sprawdzanie poprawności danych
Analiza danych, bazy danych - praca z dużą ilością danych - Tabele Przestawne
Filtrowanie danych
Sortowanie danych
Dodawanie sum częściowych
Tworzenie tabeli przestawnej i automatyczne aktualizowanie danych
Wykresy - wizualizacja wyników w najczytelniejszy ze sposobów
Przygotowanie danych do wykresu, rozmieszczenie danych na arkuszu
Określanie zakresu danych źródłowych - manipulacja seriami danych
Tworzenie wykresu za pomocą kreatora - kolejne kroki kreatora wykresów
Opcje wykresu - dodawanie tytułów, siatki, etykiet, ustawienia legendy i osi
Formatowanie elementów wykresu - rozpoznawanie i zaznaczanie wybranych elementów wykresu, okno formatowania
Zaawansowane opcje formatowania
Efekty wykresów trójwymiarowych
Drukowanie wielostronicowych tabel
Ustawienia wydruku - ustawienia marginesów, nagłówka i stopki, dopasowanie
wydruku do pożądanej liczby kartek, skalowanie, wyrównanie na stronie
Drukowanie obszarów rozłącznych - wykorzystanie struktury arkusza, ukrywanie wierszy i kolumn
Drukowanie wybranych fragmentów - drukowanie zaznaczenia
Drukowanie zestawień wielostronicowych - podział na strony, numerowanie stron, określenie kolejności
Drukowanie wykresów
Praca z podglądem - dopasowywanie ustawień na podstawie podglądu wydruku
Praca z polami - definiowanie danych wyświetlanych w obszarach nagłówka i stopki
Wydruk długich tabel, powtarzanie wierszy lub kolumn nagłówkowych na wszystkich stronach wydruku
Do druku HTML
 

Informacje

Artykuły

 
Valid   Icons from Glyphicons Free, licensed under CC BY 3.0Powrót do góry