UP

Szczegóły szkoleń - Programy, daty

Pakiet Programista Front-End Back Developer

Pakiet Programista Front-End Back Developer
Godziny szkolenia
Godziny:
Razem 180 godzin
135 godzin na żywo 15 spotkań on-line z trenerem + 45 godzin (e learningu asynchroniczny)
9:00 - 15:00
Daty szkolenia
Termin:
06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10
Adres
Adres:
ELEARNING szkolenie online na żywo z trenerem i dostęp do ćwiczeń i wykładów na platformie
10990
Cena dla osób indywidualnych (+23% dla firm i instytucji)
Rezerwacja miejsca

Pakiet Programista Front-End Back Developer

Pakiet Programista Front-End Back Developer
Godziny szkolenia
Godziny:
Razem 180 godzin
135 godzin na żywo 15 spotkań on-line z trenerem + 45 godzin (e learningu asynchroniczny)
9:00 - 15:00
Daty szkolenia
Termin:
01.07 do 05.07, 08.07 do 12.07, 15.07 do 19.07
Adres
Adres:
ELEARNING szkolenie online na żywo z trenerem i dostęp do ćwiczeń i wykładów na platformie
10990
Cena dla osób indywidualnych (+23% dla firm i instytucji)
Rezerwacja miejsca

SZKOLENIE MOŻE BYĆ SFINANSOWANE PRZEZ Krajowy Fundusz Szkoleniowy
lub Urząd Pracy
jeżeli przysługuje Ci, któraś z tych form finansowania

 • Kompetencje docelowe
  Co powinieneś potrafić po szkoleniu Co powinienieś potrafić po szkoleniu
 • Programować w PHP, JavaScript i jQuery
 • Utworzyć dynamiczny system www (na przykład: system zakupów lub ogłoszeń lub CMS) za pomocą metody programowania obiektowego z wykorzystaniem języków PHP, HTML, CSS, JS, jQuery
 • Tworzyć własne systemy zarządzania treścią (klient sam może wprowadzać treść na stronę po zalogowaniu się)
 • Tworzyć profesjonalne strony www w pełni zgodne ze wszystkimi normami World Wide Web Consortium
 • Wykorzystywać do tworzenia stron systemy CMS typu WordPress i potrafić je dostosowywać
 • Stworzyć dowolną, responsywną stronę, która dopasowuje się do urządzenia
 • Tworzyć na stronie www efekty animacji i przejść z wykorzystaniem stylów CSS3 i jQuery
 • Wykorzystywać elementy biblioteki JQuery w kodzie html
Pakiet programista front i back end
 • Dla kogo
 • Dla osób, które chcą pracować w zawodzie programisty, projektanta stron www, webmastera
 • Dla osób z biegłą znajomością obsługi komputera (edytor tekstu, praca z plikami, poruszanie się w internecie, instalowanie programów, terminy takie jak: serwer, domena)
 • Dla osób, których pasją są nowe technologie, lubią pracę z komputerem i wiążą swoją przyszłość z tworzeniem stron www
 • Dla osób bardzo cierpliwych i pracowitych
 • Pomocna jest znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Szkolenia powiązane
 • PHP poziom Ekspert
 • Python
 • Tworzenie relacyjnych systemów baz danych
 • Wyczerpujące materiały pomocnicze
 • W trakcie szkolenia otrzymasz wyczerpujące materiały pomocnicze, które pozwolą Ci na odtworzenie i przerobienie przykładów i zagadnień realizowanych na zajęciach.
 • E-book HTML
 • E-book CSS
 • E-book JavaScript
 • Manual PHP
 • Zestaw ćwiczeń wykonananych na zajęciach lub systemów

Kurs Projektowania stron WWW - Programista Stron WWW Front i BackEnd Developer (fullstack)Konspekt programu szkolenia

Kurs HTML ( HTML 5, XHTML 1.1), Style CSS (level 2 i 3), RWD, WordPress, Bootstrap

1. HTML ( HTML 5)Konspekt programu szkolenia
Teoretyczne wprowadzenie do technologii tworzenia stron www
IDE - profesjonalne edytory
Organizacje normalizujące kodowanie stron www
Struktura dokumentu HTML
Sekcja HEAD
Znaczniki META, TITLE, a indeksacja stron www, łącza do zewnętrznych plików np. *.js i *.css
Sekcja BODY
Ustalanie szerokości strony
Nagłówki
Tabela
Wydzielanie bloków tekstu
Ramki - Frames
Praca z tekstem, elementami graficznymi i tworzenie hiperłączy
Tekst akapitowy
Listy
Linia
Podział wiersza
Formatowanie tekstu - archaicznymi metodami HTML
Osadzanie rysunków
Osadzanie animacji FLASH
Hiperłącza: do innych witryn, do innych stron, do dowolnego miejsca na stronie, wywołujące klienta poczty
Style logiczne HTML
Znaki niestandardowe
Nowe elementy semantyczne nav, header, footer, article, and section
Nowe elementy multimedia video, audio
Nowe elementy grafiki svg, canva
Nowe elementy HTML5 API (Application Programming Interfaces)
Tabele
Wstawianie tabel: rozmiary tabel, definiowanie szerokości i wysokości komórek
Zagnieżdżanie tabel w komórkach innej tabeli
Scalanie kolumn, lub wierszy tabeli
Archaiczne metody formatowania tabel i elementów osadzonych w komórkach
Formularze (zasady komunikacji z odwiedzającymi witrynę)
Pola tekstowe, pola memo, przyciski radio i checkbox, listy rozwijane, guziki
2. Cascading Style Sheets - CSS (2.0, 3.0)
Nowoczesne metody osadzania stylów na stronach WWW
Zewnętrzny arkusz
Sekcja HEAD
Bezpośrednio w znaczniku
Style dla sekcji BODY
Osadzanie rysunków w osiach x lub y strony jako tła
Zmiana kolorów pasków przewijania, strzałek okienka
Metody określania marginesów
Style dla Tekstu
Nagłówki, tekst akapitowy
Określanie rodzaju i rodziny czcionek, tła, rozstrzelenie, kolor, wyrównanie i odstępy między wierszami, wcięcia i wysunięcia, metody obramowania, zmiana "kierunku" tekstu, zmiana kształtu kursora, grafika jako tło, odstępy między słowami, wierszami, marginesy, marginesy wewnętrzne
Style dla hiperłączy
Tworzenie dynamicznych linków reagujących na ruch myszy
Likwidowanie domyślnych atrybutów HTML - resetowanie marginesów, pogrubień, wielkości
Style dla List
Style dla Formularzy
Style dla Tabel
Formatowanie stylami innych elementów HTML
Likwidowanie domyślnych atrybutów HTML
Rysunki
Ramki
Selektory stylów: klasy, id, dziedziczenie
Tworzenie klas dla znaczników HTML
Podstawy dziedziczenia wyglądu w CSS
Dziedziczenie wyglądu w obrębie pojedynczego znacznika HTML
Tworzenie klas, które mogą być użyte do dowolnego znacznika HTML
Rola znaczników DIV i SPAN dla bloków tekstu i innych elementów HTML
Rozmieszczanie elementów na stronie (Flex, position, float)
Bloki tekstu i grafiki
Elementy pływające
Pozycjonowanie względne
Pozycjonowanie bezwzględne
Pozycjonowanie statyczne
Flex
Style CSS 3 - Selektory
Zaawansowane metody dziedziczenia w CSS3
Tworzenie menu rozwijanych
Klasy
Pseudoklasy
Atrybuty
Formuły w selektorach
Elementy parzyste, nieparzyste
Metody tworzenia Responsive Web Design - dopasownie stron do urządzenia
Media queries
Style zewnętrzne
Pozycjonowanie strony w wyszukiwarkach
Tworzenie systemu linków do pozycjonowanej strony
Znaczniki HTML i ich wpływ na pozycję w wyszukiwarkach
Przygotowanie odpowiedniej treści
Mikrodane
Style CSS 3 - wygląd bloków i tekstu
Obramowanie za pomocą grafiki
Dopasowanie tła do wielkości bloku
Tła gradientowe
Tła z kilku obrazków
Efekty dla tekstu i bloków (cień, zaokrąglanie narożników, zawijanie tekstu)
Czcionki - zastosowanie dowolnej czcionki na stronie www
Przekształcenia 2D
Przekształcenia 3D
Przejścia (Transitions)
Animacje za pomocą CSS 3
Stosowanie różnych modeli kolorów
Publikowanie stron WWW na serwerach
Dobór firmy hostingowej
Zasady rejestracji domen
Dobór programu do FTP
Publikacja stron w internecie
3. Bootstrap
Nawigacja
Grid, paginacja, spinery
Formularze
Tekst
JavaScript w Bootstrap
Carousel
4. Wordpress
Instalacja i konfiguracja
Wprowadzenie do PhpMyadmin
Praca z themes
Zastosowanie i modyfikacja wyglądu za pomocą html, css, javascript w WordPress
Praca z bazą danych

JavaScript jQuery

1. JavaScript
Metody wprowadzania danych za pomocą JavaScriptu ECMAScript 6Konspekt programu szkolenia
innerHTML, textContent
document.write()
window.alert()
konsola
Kontrola błędów za pomocą konsoli
Zmienne i typy zmiennych
Deklarowanie zmiennych
Przypisywanie wartości do zmiennych
Zmienne tablicowe
Zmienne obiektowe
Zasięg zmiennych - Scoping
Funkcje użytkownika
Typy funkcji w Javascript
Closures
Funkcje strzałkowe
Operatory matematyczne, na ciągach znaków, porównania, logiczne
Wbudowane, wybrane funkcje w JavaScript dla obiektów natywnych
funkcje String
funkcje dla Math
funkcje dla obiektu Date
funkcje dla Arrays
funkcje dla Math
Zdarzenia JavaScript
Tworzenie tablic wielowyniarowych w Javascript
Obiekty użytkownika w Javascript
Klasy w Javascript - dziedziczenie, tworzenie instancji
Document Object Model w JS
Tworzenie, usuwanie, praca z elementami DOM
Pętle, iteracje
JSON - wymiana danych z PHP
Ajax
Cookies
2. jQuery
Selektory - odwołania do DOM
Filtrowanie
Przeglądanie DOM i manipulowanie- DOM Tree Traversal
Getting Setting
Manipulowanie Atrybutami
Zdarzenia w jQuery
jQuery Efekty i animacje

Kurs programowanie PHP

Instalacja serwera Apache i bazy danych MySql pod WindowsKonspekt programu szkolenia
Metody wstawiania kodu PHP
Praca ze zmiennymi - zasięg (scope) zmiennych, klasy i instancje klas
Deklarowanie zmiennych
Przypisywanie wartości do zmiennych
Zmienne tablicowe
Klasy i obiekty
Zasięg zmiennych - Scoping
Tablice superglobalne $_GET, $_POST, $_REQUEST, $_COOKIE, S_SESSION, $_SERVER
Bezpieczne wykorzystanie tablic
Iteracje po tablicach
Pętle
Funkcje użytkownika
Typy funkcji w PHP
Funkcje z operatorem SPLAT
Funkcje ze zmienną ilością argumentów i argumentami opcjonalnymi
Operacje na zmiennych i na stałych
Operatory
Operatory matematyczne
Operatory przypisania
Operatory porównania
Operator kontroli błędów
Operatory inkrementacji i dekrementacji
Operatory logiczne
Operator ciągu
Instrukcje i pętle
if
elseif
else
pętla for
while
do...while
include, require, readfile
Tablice i sięganie do tablic
Tablice jednowymiarowe
Tablice wielowymiarowe
Tablice asocjacyjne
Przenoszenie zmiennych w obrębie serwisu www $_GET, $_POST, $_REQUEST, $_COOKIE, S_SESSION
Przenoszenie w polach hidden
Przenoszenie zmiennych w adresie url
Tablice SESSION i COOKIE
Wykorzystanie zmiennych sesyjnych
Wykorzystanie cookies
Kontrola błędów za pomocą funkcji php
Funkcje wbudowane w PHP - filtrujące, walidujące
Funkcje czyszczące dla ciągów znaków
Funkcje daty
Funkcje tablic
Funkcje dla tekstów
Inne funkcje
Współpraca z bazami danych
MySql- krótki kurs tworzenia relacyjnych baz danych
Narzędzia wspomagające zarządzanie bazami danych - PhpMyAdmin
Pobieranie danych z bazy za pomocą zapytań sql z wykorzystaniem zmiennych w zapytaniach
Dodawanie danych do bazy za pomocą formularzy
Usuwanie rekordów z bazy
Uaktualnianie danych
Tworzenie "CMS" - prostych systemów zarządzania treścią
PHP - Programowanie obiektowe - Klasy, Klasy Abstrakcyjne, Interfejsy, Traits, przestrzenie nazw
Klasy
Konstruktory
Metody
Właściwości
PHP - Tworzenie bezpiecznych aplikacji z zabezpieczeniami przed atakami SQL Injection i XSS
Bezpieczna praca z Bazami Danych (problem SQL Injection)
Ataki XSS
Projektowanie serwisów www zgodnie z MVC (Model View Controler)
Operacje na bazach danych
Tworzenie baz danych
Usuwanie bazy danych
Zmiana nazwy bazy danych
Create Table - Tworzenie tabel i relacji między nimi
Rola klucza podstawowego
Indeksowanie
Wymuszanie więzów integralności
Operacje na rekordach za pomocą SQL
INSERT - wstawianie
UPDATE - uaktualnianie
DELETE - usuwanie
SELECT - wyszukiwanie
ORDER BY - sortowanie rosnąco i malejąco
AND OR
IN
BETWEEN ... AND
JOIN ON/div>
Tworzenie Aliasów
Obliczenia i aliasy
Funkcje wbudowane SQl
Daty i czasu
Funkcje matematyczne i statystyczne
Funkcje tekstowe
Inne funkcje
Warsztaty PHP - tworzenie dynamicznego rozbudowanego systemu www
Projekt Bazy Danych
Oprogramowanie systemu w PHP

Less - Preprocesory

Repozytoria - GIT, Mercurial

Wprowadzenie do frameworków JavaScript

 
 
Valid   Icons from Glyphicons Free, licensed under CC BY 3.0Powrót do góry