UP

Szczegóły szkoleń - Programy, daty

Ms Project

Ms Project
Godziny szkolenia
Godziny:
16 (2 dni)
09:00 - 14:00
Daty szkolenia
Termin:
11.07 do 12.07
Adres
Adres:
ELEARNING szkolenie online na żywo z trenerem i dostęp do ćwiczeń i wykładów na platformie
2590
Cena dla osób indywidualnych (+23% dla firm i instytucji)
Rezerwacja miejsca

 • Kompetencje docelowe
  Co powinieneś potrafić po szkoleniu Co powinienieś potrafić po szkoleniu
 • tworzyć harmonogram zadań
 • organizować pracę zasobów
 • przydzielać koszty do zadań i zasobów
 • śledzić wszystkie zebrane informacje o wymaganiach dotyczących nakładu pracy, czasu, zasobów i kosztów, aby Twój projekt został zrealizowany w sposób optymalny
 • wizualizować harmonogram pod kątem szczególnych parametrów
 • wymieniać dane z innymi programami
Ms Project - zarządzanie projektami
 • Dla kogo
 • Szkolenie od podstaw
 • Dla każdego menedżera projektu
 • Szkolenia powiązane
 • Ms Excel
 • Wyczerpujące materiały pomocnicze
 • W trakcie szkolenia otrzymasz wyczerpujące materiały pomocnicze, które pozwolą Ci na odtworzenie i przerobienie przykładów i zagadnień realizowanych na zajęciach.
 • podręcznik E-book z zakresu szkolenia
 • Zestaw ćwiczeń wykonananych na zajęciach

Kurs Ms Project
Czas trwania - 18 godzin lekcyjnych, 2 dni

1. Faza Planowania ProjektuKonspekt programu szkolenia
Definiowanie parametrów projektu
Określanie daty rozpoczęcia lub zakończenia
Dobór metody planowania
Definiowanie czasu pracy i dni wolnych w kalendarzu projektu
Wprowadzanie właściwości projektu
Praca z Zadaniami (Tasks) - tworzenie systemu relacji
Określanie zadań sumarycznych
Określanie poziomów projektu
Określanie czasu trwania zadań
Zależności (relacje) między zadaniami
Typy zadań - ograniczenia i pułapki
Wymuszenia umiarkowane i sztywne
Określanie terminów nieprzekraczalnych
Określanie kamieni milowych (punktów kontrolnych)
Dokumentowanie zadań
Praca z Zasobami (Resources)
Wprowadzanie Zasobów
Typy zasobów
Jednostki pracy
Kalendarze Zasobów
Zasoby kosztowe
Tabele kosztów dla zasobu
Zmiana kosztów dla zasobu w określonym czasie
Określanie dostępności zasobu w danym okresie czasu
Dokumentowanie zasobów
Dostosowanie MS Project w celu optymalnego kontrolowania projektu
Zasady pracy z widokami
Dobór i modyfikowanie Tabel
Dobór i modyfikowanie Formularzy
Formatowanie widoków, wykresów, tabel
Zmiana skali na osi wykresu Gantta
Przydziały
Metody przydzielania zasobów do zadań
Kalendarze zadań
Sprawdzanie stanu zasobów i rozwiązywanie problemów nadmiernej lub zbyt małej alokacji zadań
Czy zasoby nie mają przydzielonej zbyt dużej ilości zadań (Overallocation)?
Bilansowanie przeciążeń zasobów
Czy zasoby nie są przeciążone?
Optymalizacja harmonogramu
Podstawowe błędy w założeniach przy tworzeniu harmonogramów
Ograniczenia dat
Prawidłowe dostosowanie programu Ms Project
Analiza ścieżki i zadań krytycznych
2. Faza realizacji
Realizacja projektu
Zapisanie planu bazowego
Ścieżka krytyczna
Projekty z wieloma planami bazowymi
Uaktualnianie zadań
Uaktualnianie całego projektu
Przerwy w zadaniach i projekcie
Wizualizacja stanu realizacji liniami postępu
Analiza odchyleń
Rozwiązywanie problemów z realizacją planu
Monitoring rzeczowo-finansowy Projektu inwestycyjnego
Raporty przepływu gotówki
Raporty przydziałów
Drukowanie i formatowanie
Formatowanie i dostosowanie pasków wykresu
Formatowanie i dostosowanie raportów
Formatowanie i dostosowanie tabel programu
Komunikacja z innymi programami
Zaawansowane metody pracy z Zasobami i Zadaniami
Wstawianie projektu do projektu
Tworzenie puli zasobów
Praca z projektem głównym
3. Analiza i dostosowanie programu do własnych potrzeb
Filtrowanie zadań i zasobów
Sortowanie zadań i zasobów
Grupowanie zadań i zasobów
Do druku HTML
 

Informacje

Artykuły

 
Valid   Icons from Glyphicons Free, licensed under CC BY 3.0Powrót do góry