UP

Szczegóły szkoleń - Programy, daty

Szkolenie to organizujemy w postaci szkoleń zamkniętych dla zorganizowanych grup z firm lub instytucji.

 • Kompetencje docelowe
  Co powinieneś potrafić po szkoleniu Co powinienieś potrafić po szkoleniu
 • Potrafić przygotować ulotki, książeczki, foldery, plakaty, logo pod dowolną technologię wydruku
 • Stworzyć dowolny zaawansowany layout strony www
 • Tworzyć zaawansowane obiekty posługując się krzywą Beziera
 • Stosować efekty wektorowe programu
 • Korygować zdjęcia za pomocą zaawansowanych metod
 • Tworzyć efekty za pomocą filtrów, trybów malowania, przenikania warstw i trudnych selekcji w kanałach
Grafika Corel Photoshop
 • Dla kogo
 • Dla osób z biegłą znajomością obsługi komputera, którzy chcą pracować w zawodzie grafika komputerowego
 • Dla osób, którzy pracują w działach marketingu i reklamy, którzy chcą podnieść swoje kompetencje
 • Dla twórców stron www
 • Szkolenia powiązane
 • HTML ( HTML 5, XHTML 1.1), Style CSS (level 2 i 3)
 • Techniki Zaawansowane HTML5 CSS3, WordPress
 • Adobe Flash
 • Adobe InDesign
 • Wyczerpujące materiały pomocnicze
 • W trakcie szkolenia otrzymasz wyczerpujące materiały pomocnicze, które pozwolą Ci na odtworzenie i przerobienie przykładów i zagadnień realizowanych na zajęciach.
 • podręcznik E-book z zakresu szkolenia
 • Zestaw ćwiczeń wykonananych na zajęciach

Kurs Pakietowy Grafiki Komputerowej Rozszerzony CorelDraw Photoshop
Czas trwania - 72 godziny lekcyjnych, 8 dniKonspekt programu szkolenia

Kurs CorelDraw

Podstawowe różnice między grafiką wektorową a grafiką rastrowąKonspekt programu szkolenia
Najpopularniejsze formaty graficzne
Wprowadzenie podstaw CorelDRAW
Arkusz roboczy Corela, ustawienia
Ustawienia wielkości, rozmiaru arkusza roboczego CorelDraw (A4, A5 itd.)
Metody wspomagania precyzji rozkładu na stronie
linijki
siatka
prowadnice
Narzędzia edycyjne, praca z obiektami
Rysowanie, przenoszenie, usuwanie obiektów
praca z prostokątami - atrybuty i wykorzystanie prostokątów do rozkładu i wyrówniania
edivpsa
tworzenie wielokątów, jako elemetów wyjściowych przy tworzeniu złożonych kształtów
siatka i tworzenie obiektów tabelarycznych
praca z krzywą
rysowanie spiradiv i dopasowanie tekstu do kształtu
Przekształcenia metodami intuicyjnymi
Precyzyjne transformacje obiektów za pomocą okien dialogowych
tworzenie odbicia lustrzanego obiektów
Duplikowanie obiektów
Ustawianie atrybutów konturu
Wypełnienia
Zapoznanie się ze wszystkimi rodzajami wypełnień
Tworzenie własnych wypełnień
wypełnienia deseniem
wypełnienia wektorowe
wypełnienia rastrowe
wypełnienia interakcyjne
Wyrównywanie i rozkład obiektów na stronie wydruku, modyfikowanie kształtu
Grupowanie i łączenie
Kształtowanie obiektów
część wspólna
przycinanie
spawanie
Edycja krzywej Bezier'a i tworzenie złożonych kształtów narzędziem kształtu
Praca na węzłach
Tekst i obróbka tekstu ozdobnego w Corelu
Formatowanie i edycja tekstu
Rodzaje i atrybuty tekstu
Dopasowywanie tekstu do ścieżki

Kurs CorelDraw poziom 2

Zaawansowane transformacje obiektówKonspekt programu szkolenia
Rozmiar
Położenie względne i bezwzględne
Obrót z duplikowaniem obiektów
Skala i lustro z duplikowaniem obiektów
Pochylanie
Zaawansowane wyrównywanie i rozkład obiektów, automatyzacja
Grupowanie i łączenie
Kształtowanie obiektów
Część wspólna
Przycinanie
Spawanie
Profesjonalna edycja krzywej Bezier'a i tworzenie złożonych kształtów narzędziem kształtu
Praca na węzłach
Rozłącznie i łącznie obiektów
Rozłączanie węzłów
Łączenie węzłów
Wyrównywanie węzłów
Tworzenie obiektów symetrycznych
Wielostronicowe dokumenty
Rodzaje widoków
Wymiarowanie obiektów
Edycja dużej ilości obiektów
Praca na warstwach
Import formatów które nie są obsługiwane przez program do grafiki wektorowej
Połączenie grafiki wektorowej i bitmapowej
Efekty
Perspektywa
Obwiednia
Metamorfoza
Wytłoczenie
Soczewki
Kadrowanie
Interaktywne efekty
Efekty bitmapowe
Rysunek techniczny w Corel Draw
Druk offsetowy i cyfrowy
Kryteria wyboru drukarni
Druk offsetowy
Druk cyfrowy
Rozdzielczość zdjęć w plikach drukowanych
Rozdzielczość zdjęć w plikach ekranowych
Generowanie plików PDF
Osadzanie EPS i PDF w plikach Photoshopa
Problemy z rozdzielczością
Model koloru w druku i ekranie
Skład ulotek jednostronicowych z wykorzystaniem pracy z menedżerem warstw CorelDraw
Ustawienia drukarskie w plikach CorelDraw
Znaczniki cięcia i gięcia
Skala densytometryczna
Pasery
Kalibracja kolorów
Nadrukowanie konturu i tła
Nadlewki dla czcionek
Skład wizytówek i automatyczny rozkład na stronie
Metody przygotowania reklam i ogłoszeń do popularnych gazet
Skład wielostronicowej książeczki w CorelDraw z wykorzystaniem grafiki rastrowej przygotowanej w Adobe®Photoshop.
Praca z kanałami w Photoshop
Zaawansowane metody selekcji w kanałach
Formaty plików rastrowych w procesie składu dokumentów
Zdjęcia z kanałami Alpha
Generowanie przezroczystych fragmentów w CorelDraw
Tworzenie plakatu reklamowego
Umiejętne zastosowanie efektów CorelDraw
Wprowadzenie i wykorzystanie filtrów CorelDraw
Zastosowanie farb Pantone do fragmentów plakatu
Przygotowanie do druku
Grafika przygotowywana pod ploter i sitodruk
Dobór firmy wykonawcy
Przygotowanie napisów i kształtów na samochody i inne powierzchnie
Przygotowanie flag i dużych banerów reklamowych
Praca na krzywych Bezier'a
Praca na węzłach
Rozłączanie i łączenie krzywej
Tworzenie kształtów za pomocą spawania, przycinania i części wspólnej
Narzędzia wspomagające pracę w Corel Draw
Menedżer warstw i obiektów
Menedżer widoków
Teczki podręczne
Praca na bitmapach
Ograniczenia Corel Draw
Zaawansowane zastosowanie efektów

Kurs Photoshop

Zasady projektowania interfejsów stron www i aplikacjiKonspekt programu szkolenia
Selekcje
Podstawowe narzędzia selekcyjne i ich ustawienia
Operacje na selekcjach
Wtapianie
Wygładzanie, Rozszerzanie, Brzeg, Zawężanie
Swobodne przekształcenia zaznaczenia
Zapisywanie zaznaczenia w kanale
Zaznaczanie pikseli podobnych i powiększanie automatyczne zaznaczenia
Zaznaczanie zakresu koloru
Technika pracy na Warstwach
Tworzenie nowych warstw
Metody Kopiowania, Usuwania, Zmiany kolejności warstw
Blokowanie przezroczystości, położenia, pikseli
Łączenie warstw, spłaszczanie obrazka
Zmiana przezroczystości między warstwami
Wyrównywanie warstw
Zarządzanie warstwami za pomocą zestawów (folderów)
Przenoszenie selekcji i warstw między obrazami
Wypełnianie selekcji i obrys
Style warstwy
Grupowanie
Transformacje warstw
Podstawy Edycji i Tonowania obrazu
Rozjaśnianie, ściemnianie, nasycanie, wysycanie, smużenie
Pieczątka (Stamp Tool), Łatka i inne...
Modele kolorów
RGB, CMYK, LAB, HSB
Wprowadzenie kanałów
Praca z obrazem czarno-białym
Praca z obrazem
Definiowanie wielkości i rozdzielczości obrazu
Przygotowanie obrazu pod druk
Przygotowanie obrazu pod WWW
Formaty plików pod internet i pod druk
Definiowanie wielkości Obszaru roboczego
Kadrowanie
Praca z tekstem
Formatowanie tekstu
Praca z tekstem akapitowym
Wprowadzenie do Korekty obrazu
Automatyczna korekta obrazów
Praca na poziomach jasności i Histogramie
Korygowanie poziomów jasności za pomocą Curves
Zmiana kolorów, nasycenia, jasności za pomocą Hue-Saturation
Zmiana kolorów, nasycenia, jasności za pomocą Replace Color
Ścieżki - tworzenie i edycja
Przekształcanie ścieżek w selekcje i odwrotnie
Narzędzia do edycji ścieżek
Praca na węzłach
Wprowadzenie do pracy z narzędziami malarskimi
Pędzel, Ołówek, Guma
Wprowadzenie do selekcji za pomocą masek
Szybka Maska
Maska Warstwy
Wprowadzenie do Filtrowania w Photoshopie
Filtrowanie destrukcyjne
Filtrowanie korekcyjne

Kurs Photoshop techniki zaawansowane

Konfiguracja Adobe PhotoshopKonspekt programu szkolenia
Ustawienie preferencji
Profile kolorów
Korekta obrazu
Praca na poziomach jasności i Histogramie
Korygowanie poziomów jasności za pomocą Curves
Wykorzystanie kanałów i poziomów jasności do zmiany koloru
Praca z Balansem Kolorów
Praca z Selective Color (Kolor Selektywny)
Wykorzystanie mieszania kanałów w ChannelMixer
Zmiana kolorów, nasycenia, jasności za pomocą Hue-Saturation
Zmiana kolorów, nasycenia, jasności za pomocą Replace Color
Rozwiązywanie problemów z przechodzeniem do CMYK
Nakładanie obrazów i kanałów (Apply Image, Calculations)
Zaawansowane metody selekcji i maskowania
Selekcje za pomocą QM
Selekcje za pomocą pracy na kanałach
Selekcje za pomocą warstwy maskującej
Maskowanie grup warstw
Wykorzystanie kanału ALFA w plikach *.TIFF
Warstwy dopasowania i wypełnienia
Tworzenie efektów za pomocą Narzędzi Malarskich i przechodzenia między warstwami
Tryby malowania
Opcje mieszania warstw
Ścieżki - tworzenie i edycja
Przekształcanie ścieżek w selekcje i odwrotnie
Narzędzia do edycji ścieżek
Wykorzystanie Clipping Path (Ścieżka Odcięcia) w plikach EPS
Filtry w Photoshopie, kształt narzędzi, łączenie obrazów
Filtrowanie destrukcyjne
Filtrowanie korekcyjne
Korygowanie obrazu, kanałów filtrami
Sposoby łączenia obrazów
Wykorzystanie filtrów do tworzenia selekcji
Tworzenie własnych filtrów
Wykorzystanie filtrów w kombinacji z przenikaniem między warstwami
i trybami pracy narzędzi malarskich
Zaawansowana praca w programie
Tworzenie własnych motywów wypełnień, własnych kształtów, własnych pędzli
Próbki kolorów - tworzenie i przypisywanie do projektów
Zadania i automatyzacja
Do druku HTML
 

Informacje

Artykuły

 
Valid   Icons from Glyphicons Free, licensed under CC BY 3.0Powrót do góry