UP

Szczegóły szkoleń - Programy, daty

Szkolenie to organizujemy w postaci szkoleń zamkniętych dla zorganizowanych grup z firm lub instytucji.

 • Kompetencje docelowe
  Co powinieneś potrafić po szkoleniu Co powinienieś potrafić po szkoleniu
 • Pracować na istniejących bazach danych
 • Wstawiać, usuwać, modyfikować rekordy
 • Utworzyć system tabel połączony relacjami
 • Utworzyć dowolne zapytanie do bazy
 • Przygotować prosty interface do obsługi bazy danych za pomocą formularzy
 • Przygotować raporty na bazie wcześniej utworzonych kwerend
 • Eksportować dane do Excela
Access
 • Dla kogo
 • Szkolenie od podstaw
 • Dla osób z przynajmniej podstawową znajomością Ms Excel
 • Dla osób z biegłą znajomością obsługi komputera (edytor tekstu, praca z plikami)
 • Szkolenia powiązane
 • Ms Excel poziom 2
 • SQL
 • Access poziom 2
 • Visual Basic dla Aplikacji
 • Wyczerpujące materiały pomocnicze
 • W trakcie szkolenia otrzymasz wyczerpujące materiały pomocnicze, które pozwolą Ci na odtworzenie i przerobienie przykładów i zagadnień realizowanych na zajęciach.
 • podręcznik E-book z zakresu szkolenia
 • Zestaw ćwiczeń wykonananych na zajęciach

Kurs Access Poziom 1

Praca na istniejących bazach danychKonspekt programu szkolenia
Dodawanie rekordów do bazy danych
Zaznaczanie rekordów
Dostosowanie tabel (szerokość kolumn i wysokość wierszy), blokowanie i ukrywanie kolumn
Kopiowanie, usuwanie i przenoszenie danych
Posługiwanie się formularzami podstawowymi i podrzędnymi do wprowadzania danych
Wyszukiwanie rekordów, filtrowanie, sortowanie
Tworzenie etykiet adresowych i korespondencja seryjna MS Word/
Obiekty baz danych: prezentacja i zasady projektowania relacyjnych baz danych
Tabele - Tworzenie systemu
Tworzenie tabel za pomocą kreatora tabel
Projektowanie nowych tabel
Rola klucza podstawowego
Łączenie i importowanie danych
Eksportowanie danych do MS Excel
Tworzenie relacji między tabelami
Kwerendy - Pobieranie danych z bazy
Tworzenie kwerend za pomocą kreatora kwerend
Sortowanie i ukrywanie pól w kwerendach
Tworzenie kwerend w oparciu o tabele powiązane relacyjnie
Obliczenia w kwerendach :sumowanie, średnia itd.
Tworzenie kwerend parametrycznych i krzyżowych
Formularze - Tworzenie profesjonalnych interfaceów
Tworzenie formularzy za pomocą kreatora formularzy
Widok projektu formularzy
Dodawanie etykiet, zmiana wielkości tekstu, kolorów,
Formanty : związana ramka obiektu, pole wyboru, linie, przyciski poleceń, pole kombi
Dopasowywanie ramek obiektów
Siatka , a precyzja tworzenia formularzy
Wyrównywanie formantów
Tworzenie 2 współpracujących ze sobą formularzy
Tworzenie formularza z podformularzem
Wiązanie pól tekstowych z wyrażeniami
Zabezpieczanie danych dzięki formantom
Właściwości formantów
Raporty - Drukowanie informacji
Autoraporty i kreator raportów
Przeglądanie i projektowanie raportów
Modyfikacje raportów
Do druku HTML
 

Informacje

Artykuły

 
Valid   Icons from Glyphicons Free, licensed under CC BY 3.0Powrót do góry